Què vol dir SOCIALITZACIÓ?

Socialització és una manera de funcionar cooperativament. Una aposta per la responsabilitat individual i grupal que neix de la necessitat de contribuir a l’estalvi econòmic familiar i, per extensió, al mediambiental.

Una millor forma de compartir materials i reduir despeses que requereix d’una gran dosi de solidaritat i respecte.

La comissió de socialització, formada per 3 pares i mares d’alumnes, 3 professores, el director i el secretari del centre, juntament amb la persona responsable de l’organització d’aquest projecte són els seus gestors.

QUÈ INCLOU?

 • Material fungible dels cursos d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
 • Pràctiques de taller i laboratori i crèdit de síntesi.
 • Llibres dels quatre cursos de l’ESO, aquests són propietat del fons del centre.
 • Agenda als quatre cursos de l’ESO.
 • Sortides pedagògiques de les diverses matèries de l’ESO, del Batxillerat i dels Cicles Formatius.
 • Plataforma Informàtica que integra moodle, google apps, assistència i gestió disciplinària.
 • Assegurança escolar.

QUANT ALS LLIBRES DE L’ESO

El lliurament dels llibres de text i dels quaderns d’exercicis es realitza el primer dia del curs escolar; i el retorn de tots els llibres de text, el dia del lliurament de les notes de tot el curs.

Les tasques a desenvolupar per part de l’alumnat són:

 • Col·laborar en la recollida, catalogació, classificació i lliurament dels llibres.
 • Revisar els llibres rebuts (assignatura i curs, estat…).
 • Escriure el nom i cognom a l’etiqueta de cada llibre, sense tatxar el que hi ha escrit ni posar-hi tippex…
 • Folrar els llibres per a una millor conservació.
 • Cuidar i respectar els llibres que se li assignin amb la mateixa responsabilitat que si fossin de la seva propietat.
 • Informar de qualsevol incidència (pèrdua d’un llibre, mal estat d’aquest…) al tutor/a o directament a la persona responsable de l’organització de la socialització.

CRITERIS DE CATALOGACIÓ EN LA REVISIÓ DELS LLIBRES DE TEXT

A = Nou  ·  No és una catalogació a posar, vol significar que el llibre s’ha lliurat nou.

B = Bon estat  ·  Catalogació a posar si el llibre s’ha respectat i manté una bona presència.

C = Estat regular  ·  Catalogació a posar si el llibre està molt treballat o si no s’ha respectat adequadament i no té una bona presència però encara es pot fer servir.

D = Mal estat  ·  Catalogació a posar quan el llibre es consideri inservible.

Les penalitzacions seguiran la següent relació, sempre tenint en compte cada llibre de manera individual i considerant l’estat del lliurament i del retorn:

A – B = 0 €                         B – C = 0 €                         C – D = 0 €

A – C = 7 €                         B – D = 14 €

A – D = 21 €

 

LA SOCIALITZACIÓ ÉS UN PROJECTE QUE ENS BENEFICIA A TOTS I A TOTES. VETLLEM

PEL SEU BON FUNCIONAMENT TOT COL.LABORANT I ESSENT RESPONSABLES EN EL

PROCÉS I LA CURA DELS MATERIALS SOCIALITZATS.

Anuncios