Les AMPA tenen unes normes de funcionament i estatuts propis. Tenen una junta formada per un president/a, un sotspresident/a, un secretari/ària, un tresorer/a i diferents vocals.

Composició de la junta

Presidenta: Esther Temprano
Secretaria: Anna Madera
Tresorera: Mercè Esteban

Comissions:

Federació d’Ampes: Mercè Falgueras
Comissió de socialització: Mercè Falgueras , Anna Aldama i Eva Perera
Consell Escolar Municipal: Pilar Pineda
Consell Escolar: Pilar Pineda. Representació de pares i mares
Escola de pares i mares/web ampa: Assumpta Aragonès

Vocals:

Maria Salvador, Laura Girbau, Sílvia Seguí, Montse Manrique, Montse Mora, Beni Aranda, Pilar Coll, Jaume Pujol, Raimundo Gómez, Mercè Casbas, Sandra Núñez, Glòria Rincón.

Anuncios