spai

…………………………………………………………………..

PROPERA REUNIÓ AFA

Dimarts, 13 d’abril de 2021

– 19h – Telemàtica

Per assistir-hi cal enviar un e-mail sol·licitant l’enllaç, indicant NOM de l’assistent i NOM de l’alumne/a, a ampa@iescastellar.cat. Gràcies!

…………………………………………………………………..

espai

Què és l’AFA?

L’AFA és l’associació de tots els pares i mares dels alumnes i les alumnes matriculats a l’Institut (ESO, Batxillerat i Cicles Formatius).

La majoria de centres educatius disposen d’una AFA, una associació voluntària dels pares i les mares de les escoles per tal de fomentar la participació en la vida escolar, gestionar serveis i activitats extraescolars i organitzar activitats culturals i formatives.

L’AFA té com a funció bàsica treballar, conjuntament amb el centre educatiu, en l’educació dels vostres fills, tot fomentant la comunicació i la participació dels pares i mares. El principal projecte que gestionem, inclòs dins el PEC del l’Institut, és el de la socialització de llibres, materials i sortides.