BATXILLERAT ARTÍSTIC

A PARTIR DEL CURS 2019 – 2020


Què són les associacions de mares i pares (AMPA)?

La majoria de centres educatius disposen d’una AMPA, associació voluntària dels pares i les mares de les escoles per tal de fomentar la participació en la vida escolar, gestionar serveis i activitats extraescolars i organitzar activitats culturals i formatives.

L’AMPA té com a funció bàsica treballar, conjuntament amb el centre educatiu, en l’educació dels vostres fills, tot fomentant la comunicació i la participació dels pares i mares. Així mateix, en general l’AMPA col·labora en les activitats educatives del centre, planifica i gestiona les activitats extraescolars, l’acollida matinal d’infants, la formació de pares i mares, etc.