RETORN DELS LLIBRES DE TEXT SOCIALITZATS – JUNY’21

PREGUNTES I RESPOSTES

Quan es farà el retorn dels llibres de text que hem utilitzat aquest any?

1r i 2n d’ESO: El dimarts 22 de juny.

3r i 4t d’ESO: El dilluns 21 de juny.

r

Quins llibres cal retornar?

S’han de retornar tots els llibres de text que s’han utilitzat al llarg d’aquest curs escolar, els de les assignatures comunes i els de les assignatures optatives. Els llibres d’exercicis no s’han de retornar.

r

Què cal fer si hem perdut algun llibre de text?

Cal abonar la quantitat de 20€ al compte corrent AMPA-SOCIALITZACIÓ, es pot fer a través de transferència bancària al compte de l’AMPA-Socialització ES33 0081 0004 3000 0137 6246 o bé a través de qualsevol caixer automàtic del Banc Sabadell. Aquesta segona opció és possible fent un ingrés en efectiu; també amb la targeta de dèbit o crèdit de qualsevol entitat bancària, en aquest segon cas, indicant el codi de l’AMPA, 4849, i marcant l’opció “Llibre text perdut”.

Sempre cal indicar el nom de l’alumne/a i l’assignatura a la que correspon l’ingrés, i lliurar el rebut del banc en el moment de retornar tots els llibres de text.

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

espai

Què és l’AFA?

L’AFA és l’associació de tots els pares i mares dels alumnes i les alumnes matriculats a l’Institut (ESO, Batxillerat i Cicles Formatius).

La majoria de centres educatius disposen d’una AFA, una associació voluntària dels pares i les mares de les escoles per tal de fomentar la participació en la vida escolar, gestionar serveis i activitats extraescolars i organitzar activitats culturals i formatives.

L’AFA té com a funció bàsica treballar, conjuntament amb el centre educatiu, en l’educació dels vostres fills, tot fomentant la comunicació i la participació dels pares i mares. El principal projecte que gestionem, inclòs dins el PEC del l’Institut, és el de la socialització de llibres, materials i sortides.